فواید دستگاه تصفیه آب خانگی یونیزه قلیایی در بدن و زندگی روزمره

دستگاه تصفیه آب آشامیدنی یونیزه قلیایی

قدرت ذرات هیدراسیون فوق العاده و محتوی بالای اکسیژن آب یونیزه قلیایی حاصل از دستگاه تصفیه آب خانگی  شور آکوا که دارای 7 لایه پلیت یونیزاسیون می باشد) فواید بسیار زیادی برای سلامتی بشر دارد. قدرت هیدراسیون (آبرسانی) بسیار بالا : بدلیل فرآیند قدرتمند یونیزاسیون، خوشه های مولکولی آب، کوچکتر شده و معمولاً 5 تا 6 مولکول در هر خوشه در مقایسه با 13تا 10 مولکول در هر خوشه آب غیر یونیزه می باشد. این خوشه های کوچک راحتتر بوسیله سلول های بدن جذب می شود و در مقایسه با آب شرب شهری، آب مقطر، آب RO (اسمز معکوس) آب معدنی، نوشیدنی های ورزشی ونوشیدنی های انرژی زا، وضعیت آبرسانی و یا همان هیدراسیون بدن را 6 تا 10 مرتبه بهبود می بخشد. اثرات آب یونیزه شده ( کریستالی سبک): انتقال بهتر اکسیژن و مواد مغذی به سلول ها انتقال بهتر سموم و مواد زائد از سلول های متابولیکی به کلیه آبرسانی سریع تر و آسان تر سلول ها تنظیم بهتر دمای بدن ریکاوری سریع تر بدن افزایش قدرت عملکردی هوازی افزایش مقاومت ورزشی کاهش استفاده از کربوهیدرات بعنوان تنها منبع سوخت بدن »

چهارویژگی آب یونیزه شده که یکی از ویژگی های آن ( آنتی اکسیدان بالا)که اثرات آن به شرح زیر است:

روش زندگی مدرن استرس زیادی را به بدن ما تحمیل می کند. غذایی که می خوریم، آبی که می نوشیم، حتی هوایی که تنفس می کنیم همه عواملی هستند که به بدن ما آسیب وارد می کنند. استرس های زندگی مدرن منجر به افزایش بار اسیدی در بدن شده و اسیدوز متابولیک ایجاد می نماید که در اثر اکسیداسیون به بافتهای بدن آسیب می رساند. بسیاری از مردم مکمل های غذایی آنتی اکسیدان یا مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان مصرف می کنند تا با این اکسیداسیون مقابله کنند، اما آن ها یکی دیگر از منابع مهم آنتی اکسیدان را فراموش کرده اند .آب یونیزه قلیایی حاصل از دستگاه تصفیه آب خانگی یونیزه شور آکوا با تولید آنتی اکسیدان بالا راه حلی بسیار ساده و ارزان برای دریافت آنتی اکسیدان بالا می باشد.

Super hydrated particles of alkaline water and high oxygen content of the water purifier
Aqua salted with 7 layers of ionization is home plate) has many benefits for human health.
Hydra Power Commission (water) is very high due to strong ionization process, the water molecule clusters, smaller
Usually 5 to 6 molecules per cluster, compared with 13 to 10 molecules per cluster non-ionized water
Is. This small clusters more easily absorbed by the body cells and compared with tap water, water
Distilled water, RO (reverse osmosis) water, sports drinks, energy status
6 to 10 times the water and improves the hydration of the body. Effects of ionized water (crystal
Style) for better transfer of oxygen and nutrients to the cells better transfer of metabolic toxins and waste products from the cells to
All water faster and easier, faster recovery of body cells to better regulate body temperature rise to power
Functional aerobic exercise resistance reducing the use of carbohydrate as the only source of fuel for the body. ”
ionized water which is one of its features (high in antioxidants), the effects of which are as follows:
Modern life imposes a lot of stress on our bodies. The food we eat, the water we drink, even
Air we breathe are all factors that are harming our bodies. The stresses of modern life
The acid load in the body and the metabolic acidosis caused by the oxidation of body tissues
Damage. Many antioxidant dietary supplements or eating foods rich in antioxidants
To deal with this oxidation, but they have forgotten another important source of antioxidants
Catfish alkaline ionized saline Aqua with production of domestic water purifier very high antioxidant solution
Simple and inexpensive to get antioxidants is high.

One water purification, water purifier kflow, coal active carbon filter, ionized water, ionized water is a frame up ionized water, alkaline water, alkaline water, alkaline water light, ionized water is alkaline, ionized water and alkaline water is ionized, alkaline water is water underground, hirab water treatment, water purification hirab Sun, Hyundai water treatment, water purification Hitachi