فوران آتشفشان ها تاثیر مستقیمی برسطح آب اقیانوس ها دارد

دستگاه تصفيه آب خانگی Ro

دانشمندان اعلام کردند که فوران آتشفشان ها در سراسر جهان تاثیر مستقیمی بر سطح آب اقیانوس ها دارد . درتحقیقات اخیر دانشمندان که نتایج آن در نشریه علمی معتبر (نیچر) به چاپ رسیده، آمده است که فوران آتشفشان ها ، اقیانوس ها را خنک کرده وبطور موقتی موجب متوازن شدن سطح آب اقیانوس ها می شود.

به گفته این دانشمندان ، آب اقیانوس ها بواسطه تغییر ایجاد شده بوسیله شرایط گلخانه ای جوی زمینی بالا می آید . بااین حال، تاثیر فوران آتشفشان ها موجب می شود که بطور موقت ، جبران این بالا آمدن صورت گیرد.

The scientists said that volcanic eruptions around the world has a direct impact on sea level. Recent research scientists, reported in the prestigious scientific journal (Nature) published that volcanic eruptions, the oceans cool SPECTRA makes a temporary rise in sea level is balanced.

According to the scientists, ocean water due to climate change caused by greenhouse conditions, the ground comes up. However, the impact of volcanic eruptions cause temporarily offset the rising done.

 Water aqua life, water desalination, solar aquasana Snty, Isfahan desalination, desalination, industrial equipment, Deaerators thermal Deaerators Radiator, require the use of solar desalination, desalination, industrial design, plan desalination, desalination Kn, workmanship workmanship solar desalination, desalination, industrial workmanship of fresh water Kn, price, calculated as current Arytvr, Deaerators pot Bkhar, map DVD-ROM Arytvr, duty Arytvr, catalog Deaerators

  • قیمت اب شیرین کن صنعتی خورشیدی