آنتی اسکالانت – suab-pishro

مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت

واحد فروش مواد ضد رسوب آنتی اسکالانت شرکت سوآب پیشرو

همان طور که می دانید با گذشت زمان به دلیل وجود نمک های محلول در آب ورودی به سیستم RO ، محل های عبور آب از غشا دچار گرفتگی شده و به اصطلاح scaling به وجود می آید. از جمله موادی که روی غشا رسوب می کنند ، می توان به کربنات کلسیم (CaCO₃) ، سولفات کلسیم (CaSO₄) ، سولفات باریم (BaSO₄) ، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) اشاره کرد. جهت جلوگیری این رسوبات بر روی ممبرین به آب ورودی به سیستم RO میزان دوز مناسبی آنتی اسکالانت تزریق می شود.

توجه : آیا می دانید که استفاده از آنتی اسکالانت های نامرغوب سبب وارد شدن صدمات غیر قابل جبرانی به ممبرین میشود و همچنین عدم استفاده از این ماده آسیب جدی به ممبران های دستگاه RO زده و موجب کاهش دبی خروجی و همچنین بالا رفتن TDS آب می گردد .

آﻧﺘﯽ اﺳﮑﺎﻻﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟهت ﮐﻨﺘﺮل رﺳﻮب در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺮج ھﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ، ﺑﻮﯾﻠﺮھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ، ﻓﺎﺿﻼب و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ھﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

شرکت سوآب پیشرو این افتخار را دارد تا با بیش از یک دهه سابقه و فعالیت چشمگیر درعرصه تصفیه آب و فاضلاب این مواد را به صورت جزئی و عمده با بهترین کیفیت و با قیمتی مناسب در اختیار شما مشتریان گرامی قرار دهد.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سایت شرکت سوآب پیشرو مراجعه نمایید و تماس حاصل فرمایید .

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

Sales suab-pishro relationship suab-pishro

As you know, over time, due to dissolved salts in the feed water system, RO, water passes through the membrane into flooded areas and the so-called scaling occurs.
Including materials that are deposited on the membrane, can be calcium carbonate (CaCO₃), calcium sulfate (CaSO₄), barium sulfate (BaSO₄), and strontium sulfate (SrSO₄) noted.
The deposits on the membrane to prevent water entering the RO system Anti Askalant appropriate dose is injected.

Anti Askalant can be used to control sediment in water cooling towers, mine, Boilers are
And also in industrial water purification, sewage and desalination are used.

For more information you can visit the company website telephone numbers please contact us.

Anti Askalant, reverse osmosis, domestic and industrial water treatment system filters, anti Askalant Buy, anti Askalant flow now, anti Askalant What? , Anti Askalant, anti Askalant is, anti-Askalant compounds, anti-Askalant production, neutralizing drugs glass, neutralizing agents, neutralizing agents and acid neutralizing materials mortar, glass neutralizing agents, neutralizing substances camphor, anti sediment materials, Arctic sediments, glaciers, anti-fouling chemicals, food neutralizing stomach acid

  • آنتی اسکالانت چیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *