فواید نوشیدن آب تصفیه شده

اجزا دستگاه تصفيه آّب خانگی
  • کاهش خطر بروز سرطان و بیماری های کبدی
  • جلوگیری از بوی دهان و ناراحتی های دستگاه گوارشی
  • بیماری های کلیه و مجاری ادراری(خصوصا سنگ کلیه و سنگ مجاری ادراری)

  • عدم ورود کلر به میکروارگانیزم های به بدن
  • کاهش ابتلا به سکته قلبی و مغزی

• Reduce the risk of cancer and liver disease
• Prevention of malodor, disorders of the digestive system
• kidney and urinary tract diseases (especially kidney stones and urinary tract stones)
• No entry Cl microorganisms in the body
• reduce the risk of heart attacks and strokes

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj water treatment water tek, Karaj home water treatment system, water treatment system in Tehran, Karaj, water purifier, water treatment price of soft water, water prices now water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, domestic water price water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek