کاربرد فیلتر مینرال در تصفیه آب آشامیدنی

فیلتر مینرال در تصفیه آب به شکل کپسولی، پر شده از دانه های مواد معدنی بوده معمولا دارای پوسته به رنگ زرد و شفاف بی رنگ و برخی رنگ های دیگر است ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی فیلتر منیرال درج می شود

فیلتر منیرال در دستگاه تصفیه آب خانگی معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود.
کاربردهای فیلتر منیرال در تصفیه آب:

فیلترهای مینرال ( معدنی، قلیایی،کلسیمی ) که در دستگاه های تصفیه آب چند مرحله ای استفاده می شود بیشتر به خاطر خنثی کردن آب های اسیدی خروجی از دستگاه تصفیه بکار میروند که در آنها بدلیل حذف مواد معدنی از آب تعادل p h برهم خورده است. ادامه خواندن “کاربرد فیلتر مینرال در تصفیه آب آشامیدنی”

فیلترهای دستگاه تصفیه آب

فیلتر 1 : پلی پروپیلنی با روزنه های 5 میکرونی (جهت حذف گل ولای، رسوب و زنگ آهن لوله ها و …)

فیلتر 2 : کربن فعال (جهت حذف املاح آلی مانند کلر و مشتقات آن، مواد شوینده، سموم کشاورزی و …)

فیلتر 3 : کربن فعال با روزنه های 1میکرونی (جهت حذف باقی مانده املاح آلی و قسمتی از باکتریها و سلولها) ادامه خواندن “فیلترهای دستگاه تصفیه آب”