دیونایزر

دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا همان آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر 1 میکرو زیمنس  را داراست.عملکرد رزین دیونایزر در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شاملکلسیم،منیزیم،پتاسیم،و در ستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل کربنات،سولفات،کلراید،نیترات

وسیلیکات حذف می شود.ستون کاتیونی بعد از اشباع شدن با اسید و ستون آنیونی احیا

می شود. ادامه خواندن “دیونایزر”

  • خرید ذغال و سرامیک تصفیه اب در مشهد
  • دستگاه تصفیه آب آکوا لایف مشهد
  • ادرس مراکز خرید دستگاه اب تصفیه در مشهد
  • فروش تصفیه اب در مشهد
  • فیلتر تصفیه آب مشهد
  • قیمت تصفیه آب خانگی در مشهد
  • قیمت تصویه اب در مشهد
  • قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی در مشهد
  • نمایندگی تصفیه اب اکواجوی در ازادشهر مشهد

اشکال مختلف آهن در آب

آهن به چندین شکل در آب موجود است و شناخت اینکه چه شکلی از آهن در آب موجود می باشد برای انتخاب روش صحیح تصفیه ضروری است. خوشبختانه تعیین نوع آهن موجود در آب کار مشکلی نیست. ادامه خواندن “اشکال مختلف آهن در آب”