تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)

مشخصات فنی

سیستم پیش تصفیه

بوستر پمپ: جهت تامین فشار لازم برای عبور آب از سطح ستون های شنی و کربنی در ابتدای سیستم نصب می گردد. این پمپ مجهز به پرشر سوئیچ می باشد که میزان فشار آب ورودی به سیستم را تنظیم می کند.

فیلتر شنی / کربنی (sand & carbon):

فیلتر شنی:

جهت حذف ذرات معلق (solids suspended) یا به بیان ساده تر جهت حذف کدورات آب که در آن از سه لایه سنگ سیلیس دانه بندی شده به صورت طبقاتی استفاده می شود که آب از درون بستر عبور می کند و ذرات ریز در بین خلل و فرج بستر باقی می مانند و آب زلال خارج می شود. ادامه خواندن “تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)”