آب یونیزه قلیایی در درمان بیماری های پوستی

بابالا رفتن سن و گذر عمر، جذب آب برای بدن دشوارتر شده و عوارضی چون از بین رفتن کلاژن و خاصیت ارتجاعی پوست پدید می آید. از آنجایی که PH طبیعی پوست در حدود 5/4 تا 5/5  است. ادامه خواندن “آب یونیزه قلیایی در درمان بیماری های پوستی”