فیلتر  Shower( فیلتر دوش حمام )

کاربرد : ازبین بردن بیش از 90% کلر موجود در آب

جلوگیری ازریزش و خشکی مو

کمک به لطافت و شادابی پوست

جلوگیری از تغییر رنگ مو های رنگ شده

کارتریج قابل تعویض و احیاء ادامه خواندن “فیلتر  Shower( فیلتر دوش حمام )”

موارد مصرف دریچه های PVC _ Uو ویژگی مواد کامپوزیت (مرکب)

(موارد مصرف دریچه های PVC _ U)

دریچه کنتور آب

دریچه بازدید شیرآلات دفنی گاز و ..

دریچه بازدید مخابرات

دریچه بازدید حوضچه های فاضلابی ادامه خواندن “موارد مصرف دریچه های PVC _ Uو ویژگی مواد کامپوزیت (مرکب)”