مزایایی اوزون در تصفیه آب خانگی

مزایایی اوزون در تصفیه آب خانگی

ازن، میکروب ها را از طریق اکسایش و نابودی دیواره ی سلولی آنها نابود می کند نابودی میکرو ارگانسیم های بیماری زا نظیر اسپور باکتریها، کیست ها و ویروس ها بدون نیاز به زمان طولانی از امتیازهای ازن است مواد آلی مانند یک سپر ازن را خنثی کرده و از باکتریها حفاظت میکند

از این رو برای نابودی میکرو ارگانسیم های احاطه شده با مواد آلی، نیاز به غلظت بالاتری از ازن است.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرجمحصول خود را تهیه کنید.

ازن50% قویتر از کلر و نیز قویترین ماده ای اکسید کننده برای نابودی میکروب ها است

برخلاف ایر گندزداها ازن در سطوح و غذاها پساماندی نداشته و به واسطه ی ترکیب با مواد آلی و یا تجزیه ی طبیعی به اکسیژن تبدیل میشود نیمه عمر ازن در مقایسه با دیگر گندزداها پایین است آب حاوی ازن (محلول ازن) قادر به گند زدایی سطوح، تجهیزات و مواد خام است. در شکل گازی، ازن به عنوان ماده ای نگهدارنده میتواند عمر ماندگاری محصول را افزایش دهد ازن ماده ای اکسید کننده ای قدرتمند است و کاربردهای صنعتی زیادی دارد.

مزایایی استفاده از اوزون به شرح زیر است:

ازن یکی از موثرترن مواد اکسید کننده است .

ازن به سرعت به اکسیژن تبدیل شده و پس ماندی ندارد.

واکنش ازن با مواد با مواد هیچ نوع ماده ی سمی تولید نمیکند.

در مقایسه با سایر مواد گند زدا سرعت عمل بیشتری دارد .

ازن بر طیف گسترده ی از میکرو ارگانسیم ها تاثیر دارد.

Ozone oxidation and destroy microbes through cell walls of pathogenic microorganisms such as spores destruction destroys bacteria, cysts and viruses without the need for prolonged ozone advantages of organic material such as a neutralized the ozone shield and the protection of the bacteria to destroy micro-organisms are therefore surrounded by the organic materials, require a higher concentration of ozone is 50% stronger than chlorine and ozone are the most powerful oxidizing agent to destroy microbes, un like urfaces, equipment and raw materials. The gaseous ozone as a material preservative can increase product shelf life Ozone is a powerful oxidizing agent and has many industrial applications.
Benefits of using ozone as follows:
Ozone is one of the most effective oxidizing substances.
Ozone oxygen quickly and not waste.
The reaction of ozone with any matter not produce toxic materials.
In contrast to other disinfectant is faster.
Ozone over a wide range of micro-organisms are affected.

Hayzhnyk water treatment, water purification units kflow, water purifier water relaxation aqua, water aqua clear, water aqua life, water aqua pro, treating aqua tech, water purification aquajoy, water purification aquasana, water purification artec, treatment water bloomer, water purification bms, water purification brita, water purifier aqua, water purifier aqua best, water purifier aquajoy, water purifier eco box

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *