فیلتر پلی منگت پلاس برای حذف رسوبات

فیلتر پلی مگنت پلاس

مهمترین ویژگی فیلتر پلی مگنت پلاس در استفاده از دو مرحله حذف رسوبات با استفاده از نیروی قوس مغناطیسی و استفاده از ترکیب شیمیایی نمک سدیم هگزا متازون می باشد که با استفاده از این دو مرحله رسوبات به صورت کامل شکسته شده و این دو مرحله به صورت مکمل عمل کرده و در جهت حذف هرچه بهتر رسوبات به محافظت از دستگاه های پکیج و آبگرمکن و ماشین ظرفشویی و لباسشویی و غیره می پردازد. در حالیکه در فیلتر های سابق فقط از خاصیت ترکیب شیمیایی استفاده می شد و نیروی قوس مغناطیسی به عنوان مکمل وجود نداشت.

از دیگر مزایای فیلتر پلی مگنت پلاس این است که در صورت انقضاء کریستال ها به جهت فراموشی مصرف کننده ،این فیلتر از مرحله اول خود که دارای نیروی مغناطیسی بوده همچنان استفاده می کند . همچنین لازم به ذکر است، این نیروی قوس مغناطیسی به جهت داشتن مگنت های نیدیوم دارای عمر مفید بیش از 30 سال می باشند و نیاز به تعویض ندارند و بر خلاف فیلتر های سابق با انقضای کریستال ها، فیلتر کارایی خود را از دست نمی دهد.

The most important feature in the use of two-stage filter made Magnet plus deposits using magnetic arc force and use of the chemical composition of sodium hexza meta zone that uses These two deposits will be fully broken down and the two worked to supplement And in order to remove deposits better to protect the package and storage devices and machines Dishwasher and washing machine and more. While in former filters were used only by virtue of chemical composition and magnetic arc force there as a supplement.

Another advantage is that in case of expiry Plus filter made of magnetic crystals to forget the consumer, the filter of the first stage, which has been the magnetic force Uses . It should be noted also, the magnetic force of the magnets Nidiom arc has a shelf life of more than 30 years and need to be replaced and, unlike the former with the expiry of the crystal filter, the filter loses its efficiency.

Water purification soft water, water purification Hayzhnyk, water purification Pure water, water purification units puricom, LG refrigerator water filter replacement, standard household water purifier, household water purifier Al-Kawthar, an Iranian household water purifier, household water purifier + Kvajvy , how to replace the filter refrigerator, washing machine filter, filter foam plates, foam plates Plus filter, filter washing machine, how to change the refrigerator water filter, replace the filter of the refrigerator, the refrigerator filter replacement LG, Samsung refrigerator to replace the filter