دلایل اصلی انتخاب گندزدایی به روش UV عبارتند از

تصفيه آّب لامپ uv

– تاثیر گذاری (در مقایسه با کلر، UV می تواند با دوز مصرف نسبتا پایینی طیف وسیعی از میکروبها، باکتری ها ویروسها را نابود کند.)

– حداقل ریسک برای سلامتی ( ترکیبات جانبی بسیار کم و قابل اغماض است.)

– به جا نگذاشتن باقیمانده که با مواد آلی موجود در آب ایجاد واکنش نموده و در نتیجه رنگ، عطر و طعم درمحصولات غذایی را تغییر دهد.)

– ایمنی مصرف کنندگان، مسئولان و جامعه (عدم حمل و نگهداری و کار با مواد شیمیایی سمی)

– سادگی و هزینه پایین در کاربری و نگهداری (دستگاههای UV نسبت به دستگاههای مولد اوزن و دی اکسید کلر از پیچیدگی بسیار کمتری بر خوردارند.)

– عدم نیاز به مخازن بزرگ تماس (ضد عفونی با UV در ظرف چند ثانیه کامل می شود در حالیکه سایر روشهای گندزدایی به 10 تا 60 دقیقه زمان نیاز دارند)

– هزینه پایین سرمایه گذاری دستگاههای UV (در طراحی تاسیسات جدید، ضدعفونی با UV کمترین هزینه سرمایه گذاری را دارد.)

– Influence (compared with chlorine, UV can be relatively low dose range of germs, bacteria, viruses destroy.)
– Minimal risk to health (a combination of low and negligible side.)
– Leaving behind residues that react with organic matter in water and thus the color, aroma and flavor of food Drmhsvlat to change.)
– Consumer safety, and community leaders (no transportation, storage and handling of toxic chemicals)
– Simplicity and low cost in use and maintenance (UV devices ozone and chlorine dioxide generating devices to enjoy the complexity is much lower.)

– Low cost of investment instruments UV (in the design of new facilities, UV disinfection has the lowest investment cost.)

Ilya water treatment, water purification Yzhnyk, water purification, water purification Aqua Pure Water Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment climate Aqua Clean water, home water filtration system water tek, soft water, water purification units the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, prices for water purification water tek, the price of domestic water purification soft water, soft water, water purification equipment prices