انواع ممبران ها از لحاظ جنس

انواع ممبران ها از لحاظ جنس

ممبرانهای پلیمری (آلی) : این ممبرانها برمبنای ساختارفیزیکی خود به سه دسته هموژن (متقارن) ، غیرهموژن (نامتقارن ) و کامپوزیتی تقسیم می شوند . برخی از معایب اصلی ممبرانهای پلیمری عبارتند از : محدوده باریک دمای مجاز ، مقاومت مجاز ، استحکام مکانیکی کم ، رخداد تجزیه زیستی ، کمی pH اندک در برابر حمله شیمیایی ، محدوده باریک عمر مفید .ممبرانهای غیرآلی : ممبرانهای غیر آلی از موادی مانند سرامیک ها ، فلز ات ، گرافیت یا ترکیب آنها ساخته می شوند ولی در این تحقیق منظور از ممبران های غیرآلی ، انواع سرامیکی می باشد و تمرکز تنها بر روی همین دسته خواهد بود .

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

Polymer membranes (organic): The membranes on the structure
His physical three homogeneous (symmetric), non (asymmetric) and composite are divided. Some of the major disadvantages of polymeric membranes include narrow range of permissible temperature limit resistance, mechanical rulers is low, the occurrence of biodegradation, a low pH against chemical attack, the narrow range of useful life.
Inorganic membranes, inorganic membranes of materials such as ceramics, metal, graphite, or a combination of them made it to this study of inorganic membranes, ceramic types and will focus only on the handle.

 Water-purification equipment, industrial water treatment system Aqua Klyr, and semi-industrial, domestic and industrial water filter system, implementation of geo-membrane, membrane coating, geo-membranes, geo-membrane, making membrane, membrane structure, the company geo-membrane, the membrane covering sales, sales Geomembrane, Sartryvs membrane filter, Geomembrane prices, geo-membranes, geo-membrane Isfahan, is Geomembrane, Geo-membrane

  • تعویض ممبران شور اکوا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *