طراح وسازنده انواع مبدل های حرارتی ، مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

جهت صنایع مختلف نفت ،  گاز ،  پتروشیمی ، غذایی ، دارویی ، سیمان ، کانی ، صنعت تأسیسات

فعالیت های عمده :

طراحی حرارتی و مکانیکی مبدلهای حرارتی

طراحی مکانیکی (تحلیلهای ضخامت ، باد ، زلزله و …) مخازن تحت فشار ، راکتورها ، برجها

تهیه نقشه های ساخت و دیگر مدارک فنی مورد نیاز بر اساس استاندارد های معتبر

ساخت تجهیزات فوق با رعایت اصول استانداردهای و اجرای تستهای مخرب و غیر مخرب لازممشابه سازی ، سرویس ، بازسازی ، ساخت اجزاءو تأمین قطعات یدکی انواع تجهیزات فرآیندی

مشاوره فنی در زمینه اصول انتخاب و کاربرد مبدلهای حرارتی و مخازن تحت فشار

امکانات :

نرم افزارهای واحد فنی – مهندسی : Bjac – HTFS- PVElite- B&G – ACAD

امکانات واحد تولید : دستگاه های نورد  ، دستگاه های پرس دروازه ی و لبه زن عدسی ، انواع دستگاه های دریل رادیال و تراش و… ، انواع دستگاه های خم کن ورق ، لوله ، گیوتین ، گردبر، انواع دستگاه های جوش دستی ، تیگ ، میگ .

For different industries Oil – Gas – Petrochemical – Food – Pharmaceutical – cement – minerals – industrial

The main activities:

Thermal and mechanical design of heat exchangers

Mechanical design (analysis, thickness, wind, earthquakes, etc.) pressure vessels, reactors, towers

Making maps and other technical documentation required according to valid standards

Manufacturing standards and the implementation of the principles of destructive and non-destructive tests required
Simulation, service, reconstruction, construction of process equipment components and spare parts

Technical advice on the selection and use of heat exchangers and pressure vessels

Features:

Software technical units – Engineering: Bjac – HTFS- PVElite- B & G – ACAD

Production facilities, rolling machines, presses her gate and the edge of the lens, a variety of drilling and milling machines and so on, all kinds of sheet bending machines, pipe, guillotine, gimlet, hand welding machines, TIG , MiG.

Address: Tehran, thought, the beginning of phase one, next to the National Bank, the central purchasing Mahestan, entering the second, third floor, 16 units Caspian Engineering Company related Rshya

Resins, membrane filters, tank water softener magnetic water softener, magnetic water softener aqua, aqua magnetic water softener, magnetic water softener Ansar, magnetic water softener package, semi-automatic softener, magnetic water softener, softener and its variants, softening and anti-sedimentation, low hardness water softener installed Gyr, installed Gyr, hard, maps taker, water softener salt, water softener maintenance

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *