فرآیند جداسازی آب و چربی‌ها

شناورسازی برای جداسازی آب و چربی‌

روش شناورسازی برای جداسازی آب و چربی‌:

شناورسازی: شناورسازی از جمله مهمترین عملیاتی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع بکار می‌رود. مواد قابل شناوری (بطور عمده روغن‌های امولسیونی و مواد آلی) معمولاً در طراحی تجهیزات تصفیه‌ی مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته‌نشینی از اهمیت بیشتری برخوردارند.مزیت اصلی شناورسازی بر ته‌نشینی این است که با این روش، ذراتی که

بسیار کوچک و یا سبک هستند را می‌توان در زمان کوتاه‌تری حذف کرد. این حوضچه‌های مجهز به یک اسکرابر- اسکیمر، به محض شناور شدن ذرات در سطح، می‌توان آنها را بوسیله‌ی سطح روب جمع‌آوری کرد. دربعضی حوضچه‌ها سطح روبی و کف روبی درکنارهم صورت می‌گیرد تا هم ذرات شناور شده توسط سطح روب و هم ذرات سنگین ته نشین شده توسط کف‌روب جدا شوند.
انواع شناور سازی با هوا: شناور سازی با ایجاد خلأ که معمولاً به دو روش صورت می‌گیرد:مستقیماً در یک مخزن هوادهی ، وارد نمودن هوا به قسمت مکش یک پمپ فاضلاب ، مجموعه واحدهای لازم برای سیستم شناور سازی تحت خلأ:  تانک هوادهی که فاضلاب در آن از هوا اشباع می‌شود ، پمپ‌های خلأ ، پمپ‌های انتقال لجن از کف ،شناورسازی توسط جریان الکتریکی: دراین روش با ایجاد حباب‌های ریز کوچک ناشی ازالکترولیز آب و تجزیه آن به اکسیژن و هیدروژن چربی و روغن از مایع جدا می‌شود.امروزه برای جداسازی روغن از فاضلاب سیستم‌های متفاوتی وجود دارد که هر یک برای مواردی خاص طراحی گردیده‌اند و دارای مزایا و معایب خاص خود می‌باشند.سیستمی مناسب می‌باشد که علاوه بر راندمان بالا، دارای مصرف انرژی کمتری باشد و هزینه نگهدارای آن کم و راهبری آن نیز آسان باشد.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

Flotation: flotation to separate solid particles or liquid, including the operation that used a liquid phase.
Floating materials (mainly oil emulsion and organic matter) are often preliminary design of equipment for the industry more important than material Brkhvrdarnd.mzyt sedimentation of flotation over sedimentation, with this method, particles that are too small or light can be removed earlier.
These ponds with a Askrabr- Askymr, as soon as the particles floating on the surface, they can be collected by the collector. Ruby and Ruby floor together in some of the tanks to be done by the floating particles and heavy particles settle Remover levels by Kfrvb separated.
Types of air flotation, flotation to create a vacuum which is usually done in two ways: directly in the aeration tank into the air intake of a sewage collection system for flotation units under vacuum: the sewage aeration tanks it is saturated with air, vacuum pumps, transfer pumps, sludge from the bottom, flotation by an electric current, this method creates tiny bubbles of water Azalktrvlyz and decomposing it into oxygen and hydrogen is separated from the liquid oils and fats.
Today, there are different systems for separating oil from waste water, each designed for specific cases and has been its own advantages and disadvantages.
The system is appropriate that in addition to high efficiency, low energy consumption and low cost Ng·hdaray and Governance easily.Gyr, hard Shny, filter degreasing machine Shyr, consuming fat and fat-consuming devices Fazlab, system design Gyr, fat fat fat stuck Gyr, selling industrial, oil prices oil prices stuck Gyr, kitchen, oil prices stuck fiberglass, fat storage and fat profile Gyr, Gyr, materials Gyr, fat fat fat Gaz, stove caught consuming industrial waste, oil-consuming phosphate, alkaline get fat, get fat prefabricated, fat Gyr- wastewater Treatment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *