نگهداری آسان و اقتصادی بویلر

نگهداری بویلر

عدم نیاز به سختی گیرهای معمولی: با استفاده از روش سختی گیری مغناطیسی میتوان به راحتی سختی گیرهای معمول و تاسیسات مربوط به آنها را که عمدتا از نوع تعویض یونی ( سختیگیرهای رزینی ) هستند را حذف نمود و مهمتر اینکه شاهد فرایند رسوب زدایی نیز خواهیم بود به عبارت دیگر با گذشت زمان رسوب‌های موجود در سیستم نیزبه مرور از بین می روند که این فرایند با روشهای معمول امکان پذیر نیست .

دربویلرها به دلیل بالا بودن دمای آب میزان رسوب تشکیل شده بیشترازقسمتهای دیگر موتور خانه‌ها است و با توجه به اینکه تقریبا انرژی اصلی تاسیسات ازطریق بویلرها تامین می شود لذا نگهداری و راهبری این قسمت بسیارمهم و حائز اهمیت است معمولا خاموش کردن بویلرها ، سرویس آن و راه اندازی مجدد آنها یکی از پرهزینه ترین مراحل نگهداری است که علاوه بر صرف هزینه مواد شیمیایی وهزینه‌های انسانی ، هزینه توقف کل تاسیسات را که ازانرژی بویلرها استفاده می کردند را نیز به سیستم تحمیل میکند . درصورت نصب سختی گیر‌های مغناطیسی علاوه بررفع مشکل سختی و رسوب آب هزینه نگهداری ، مخارج توقف و راه اندازی مجدد سیستم نیز بر تاسیسات تحمیل نمی شود.

In other words, over time, deposits are destroyed in the process of reviewing Nyzbh not possible with traditional methods.
Drbvylrha due to high water temperature and the amount of sediment formed Byshtrazqsmthay another room, given that almost the main power plant boilers will be supplied by The maintenance and operation of this important important and is usually off boilers, maintenance and restart They are one of the most expensive maintenance costs in addition Brsrf human Vhzynhhay chemicals, stop spending all that energy boiler facilities used to the system imposes.
If you install a hard problem and sediment water softening Magnetic addition Brrf maintenance costs, expenses, stop and restart the system can not be imposed on the facility.Boiler – Boiler Bvylr, Bvylr, hard Gyr, sand filter components of a building in Arak, boiler, boiler and Bkhar, Snty, Boilers Boilers tube amplifier, power plant boilers, water heaters and pipes, boiler or boilers Boilers Bkhar, once fired once Gzr, Gzr, agricultural water softener resin Katyvny, softener, softening Karyzab, softening Kamr, troubleshooting Bvylr, hard catalog catalog Gyr, taker, catalog Pakmn, use softener softener Mghnatysy, Euro Boilers

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *