نقش فیلتر قلیایی در تصفیه آب آشامیدنی

فیلتر قلیایی که کپسولی است پرشده از برخی یون های که افزایش p h آب می شود و این آب را از حالت اسیدی به قلیایی تبدیل می کند چون بدن انسان ماهیت اسیدی دارد پس باید ادامه خواندن “نقش فیلتر قلیایی در تصفیه آب آشامیدنی”

محدودیت منابع آبی کشور

محدودیت منابع آب اگرچه همه منابع آب طبیعی با گذر از چرخه طبیعی هیدرو لوژیک تجدیدپذیر هستند.اما مدت زمان این چرخه از چند روز تا یک هزاره زمان نیاز دارد.برخی از قدیمی ترین حوضه های آبریز جهان مانند حوضه آبریز نوبیان در شمال آفریقا از جمله منابع آب فسیلی محسوب می شود. آبهای فسیلی بر اثر تراوش آب به لایه های زیرین نزدیک به سطح زمین است که با پایان عصر یخ ، شروع به جریان در سطح زمین کرده اند. ادامه خواندن “محدودیت منابع آبی کشور”

اندازه گیری اشعه فرابنفش

اشعه فرابنفش از جنس انرژی الکترومغناطیسی است که دارای طول موجهایی بین 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر است. به دلیل کاربردهای متفاوتی که در پزشکی و صنعت دارد، اندازه گیری مقدار اشعه لازم می‌باشد. اساس اندازه گیری اشعه فرابنفش بر خواص فیزیکی و شیمیایی استوار است.

وسایلی که برای اندازه گیری اشعه فرابنفش وجود دارد، اکتی نومتر (Actinometer) است و به سه دسته تقسیم می‌شود: ادامه خواندن “اندازه گیری اشعه فرابنفش”

مشخصات تکنولوژیکی ژنراتورهای ازن

امروزه حفظ منابع آب ، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد بطور فزاینده ای مورد توجه مجامع مختلف بین المللی قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه بهره برداری بیش از حد از منابع محدود آب از یک طرف و آلوده شدن آنها به سبب فعالیتهای گوناگون زیستی ، کشاورزی و صنعتی بشر از طرف دیگر همگی دست به دست همدیگر داده و زنگ خطر بحران آب را در سالهای آینده به صدا در آورده است . ادامه خواندن “مشخصات تکنولوژیکی ژنراتورهای ازن”