ویژگی ها و مشخصات دستگاه تصفیه آب خانگی:

تصفیه آب سه مرحله ای

تولید آب تصفیه شده با استاندارد معتبر جهانی ( NSF ) با ظرفیت 190 تا 200 لیتر در شبانه روز

قابلیت نصب آسان در اماکن مختلف و تغییر دسترسی آسان و بیشتر به آب تصفیه شده و جایگزینی آن با آب بطری

در مدل های زیر سینکی و رو میزی

جلوگیری از رسوب در کتری، چای و قهوه ساز، اتوی بخار و سماور

تبدیل آبهای لب شور به آب شیرین و گوارا توسط غشاهای اسمز معکوس

اضافه شدن مواد معدنی و کانی های مورد نیاز بدن به آب آشامیدنی، پس از تصفیه کامل آن

قابلیت تولید حداکثر 8 لیتر آب تصفیه شده در ساعت

حداقل دما : 5 درجه سانتیگراد

حداکثر دما : 50 درجه سانتیگراد

Purified water produced by reputable international standard (NSF) with a capacity of 190 to 200 liters a day
Easy installation and change in different places and easy access to filtered water and replace it with a water bottle
The models under the sink and desktop
Prevent sediment kettle, tea and coffee maker, iron and steam samovar
Convert brackish water reverse osmosis membranes, sweet by
The addition of minerals and minerals needed by the body to drinking water, after complete treatment
Capacity to produce up to 8 liters of water per hour.
Minimum temperature: 5 ° C
Maximum temperature: 50 ° C

3-Stage Water Purifier, Water Purifier aquatech, Kflvv water treatment system for drinking water, purified water, the addition of minerals, with a capacity of 190 to 200 liters, become brackish to fresh water, the easy access of up to 8 liters of water, avoid precipitation, reverse osmosis membranes, under the sink and desktop models, easy to install in different places, minerals needed by the body