مزایای دستگاه اسمز معکوس ( آب شیرین کن)

ساختار ممبران

سیستم پیوسته و مداوم

قابلیت دریافت آب با TDS بالا

میزان بازدهی بالا در کل سیستم ها

مصرف پائین انرژی

حذف باکتری ها و ویروس ها

حذف نیترات آب و کدورت و جامدات محلول

هزینه های جاری پائین در مقایسه با سایر سیستم های تصفیه

بهره برداری آسان و کنترل کاملا اتوماتیک

عدم استفاده از مواد شیمیائی مضر برای انسان

امکان استفاده از منابع نامحدود دریا جهت آب آشامیدنی

تولید آب با کیفیت استانداردهای مورد تائید NASA و WHO

کاربردهای دستگاه اسمز معکوس (آب شیرین کن )

تامین آب آشامیدنی در مناطق دارای آّب شور

شیرین سازی آب دریا (Sea water) جهت مصارف صنعتی و خانگی

تامین آب با EC پائین برای کارخانجات و صنایع

  1. پتروشیمی و پالایشگاهی : جهت آب cooling و blow down
  2. فولادی و صنایع فلزی : آب DM برای خنک کاری
  3. صنایع لبنی : آب بدون یون جهت مصارف کارخانه
  4. صنایع بسته بندی گوشت و فراورده های غذائی
  5. صنایع داروئی : آب بدون املاح و باکتری
  6. بخش کشاورزی و دامی , مرغداری : تامین آب کشاورزی از چاه های بسیار شور

Continuous system
Ability of water with high TDS
The high efficiency of the entire system
Low energy consumption
Remove bacteria and viruses
Nitrate removal and water turbidity and total dissolved solids
Low running costs compared with other treatment systems
Easy operation and fully automatic control
No use of chemicals harmful to humans
Take advantage of the unlimited resources of the sea for drinking water
Water quality standards approved by NASA and the WHO
Emission applications of reverse osmosis (desalination)
Drinking water supply in areas with saline water
Desalination of sea water (Sea water) for industrial and domestic
Water supply to factories and industries with low EC
1. refinery and petrochemical direction and cooling water blow down
2. Steel and Metal Industry: DM water for cooling
3. dairy industry: ion-free water for use in factory
4. meat packing and food industry
5. The pharmaceutical industry: water without minerals and bacteria
6. agriculture and livestock, poultry, agricultural water supply from wells is very salty

alkawthar water treatment, water purification Aqua Life, Elijah water treatment, drinking water supply, remove bacteria and viruses, remove dissolved solids, nitrate removal of water, particularly with high TDS water, reverse osmosis system, seawater desalination, non-use harmful chemicals, reverse osmosis system benefits, petrochemical and refinery