مشکلات آب لوله کشی و کاربرد تصفیه آب آشامیدنی

مشکلات آب لوله کشی و کاربرد تصفیه آب آشامیدنی

در کنار این مسائل نگرانی مصرف کننده پیرامون مواد نا سالم در آب لوله کشی امری جدی و واقعی است. علاوه بر اینکه در برخی از کشورها آب لوله کشی وجود ندارد، در دیگر کشورهائی هم که آب لوله کشی دارند و حتی در کشورهای صنعتی می‌توان به مواردی برخورد که به دلایل گوناگون در آب لوله کشی مواد مضر وجود دارند. به عنوان نمونه در غالب کشورها جهت پیش گیری از رشد باکتری در لوله‌ها به مقدار زیادی کلر وارد آب می‌کنند، اما کلر در کنار ضدعفونیکردن از یک سو سالم نبوده و باکتری‌های مفید موجود در روده بزرگ (Lactobacteria ) را می‌کشد. از سوی دیگر کلر با مواد آلی موجود در آب نیز ترکیب شده و ترکیباتی بوجود می‌آورد که آن‌ها هم  مضر هستند. جوشاندن آب به مدت ده دقیقه مقدار زیادی کلر آب را خنثی می‌کند.

اگر ساکن استان البرز و شهر کرج هستید می توانید از نمایندگی اصلی دستگاه تصفیه آب شور آکوا در کرج محصول خود را تهیه کنید.

غالب مواد آلاینده آب آشامیدنی عبارتند از باکتری‌ها، فلزات آهن و منگنز، شبه فلزاتی چون باریوم و استرونسیوم، فلزات سنگین چون سرب، روی، مس، کادمیوم، کرم، کبالت، نیکل و جیوه و مواد دیگری چون نیتریت، نیترات، فلورید، بورات، فسفات، آرزنات و مواد معلق در آب و مواد رادیو اکتیو، دفع آفات و مواد هورمونی و دارو‌هائی که انسان‌ها استفاده کرده و به مرور وارد آب‌های زیر زمینی شده اند.

از جانب دیگر در بسیاری از مناطق میزان سختی آب بالا است. هرچند سختی آب (در اصطلاح رایج آهک یا نمک کلسیم و منیزیوم) نه تنها برای سلامتی مضر نبوده بلکه مفید هم هست، لیکن از سوئی بر مزه آب تاثیر گذارده و هنگام مصرف آب در منازل و در صنعت مشکلات زیادی ایجاد می‌کند که مصرف کننده را ناچار از آهک زدائی آن می‌کند. سختی آب به ویژه هنگام گرم کردن آب مشکل ایجا د می‌کند. به عنوان نمونه مصرف آب سخت مزه چای و قهوه را تغییر داده، آنها را تلخ مزه و کدر کرده و ایجاد لایه ای روی آن‌ها می‌کند.

از سوی دیگر آب‌های آهک دار می‌توانند تا ۶۰% میزان مورد نیاز پاک کننده‌ها را هنگام شستشو افزایش داده و باعث گرفتگی لوله‌های آب شده و طول عمر آب گرم کن‌ها، ماشین‌های لباس شوئی و ظرف شوئی بستگی مستقیم به سختی آب دارد. عموما جهت آهک زدائی مقادیر زیادی مواد شیمیائی مصرف می‌شود که این کار نیز خود باعث آلایش آب رودخانه‌ها می‌شود. به این دلیل و دلایل اقتصادی در کشورهای صنعتی هم در تصفیه خانه‌های مرکزی سختی آب را نمی‌گیرند؛ در حالی که به عنوان نمونه دو سوم آب‌ها در آلمان سخت بوده و مصرف کننده‌ها می‌بایست در محل به این کار بپردازند.

In addition to these consumer concerns about unhealthy ingredients in water is very serious and real. In addition, in some countries there is no running water, in other countries that have water and even in industrialized countries can help to treat a variety of reasons that are in tap water of harmful substances. For example, in most countries to prevent the growth of bacteria in the water pipes are a lot of chlorine, but chlorine disinfection on the one hand the beneficial bacteria in the colon is not healthy (Lactobacteria) kills. The combination of chlorine with organic matter in water and creates compounds that they are harmful. Boiling water for ten minutes to neutralize a lot of chlorine.

Most drinking water contaminants include bacteria, metals, iron, manganese, barium and strontium-like metals such as heavy metals such as lead, zinc, copper, cadmium, chromium, cobalt, nickel, mercury and other substances such as nitrite, nitrate, fluoride, borate , phosphate, millet and suspended solids in the water and radioactive substances, pesticides and hormones and drugs that people use and enter the groundwater, have been browsing.

On the other hand, in many areas of high water hardness. However, water hardness (calcium and magnesium in common parlance lime or salt) is not only useful but also harmful to health, but on the one hand affected the taste of the water and the water consumption in homes and in industry that affects consumer it will have to de-liming. The hardness of water, especially when water is creating problem. For example, the use of hard water, tea and coffee will change taste, bitter taste and tarnishes them and create a layer on them.

The lime water can be up to 60% of the required amount of detergent when washing and cause clogging water pipes and longevity increased water heaters, washing machines and dishwashers depends on the hardness of water. Generally, large quantities of chemicals used to de-liming is that it also causes pollution of rivers. For this reason, and for economic reasons in industrialized countries are not in the refinery of water hardness, while in Germany, for example, two-thirds of the water is difficult, and consumers should engage in place to do this.

Aqua Sana water treatment, water purification units aqua tek, 1000 liter water purifier crystal desalination, desalination greenhouse, water purification Dalton, giving fresh lemon juice to the baby, the benefits of fresh lemon juice, fresh lemon juice benefits, freshwater lobster , fresh water turtles, freshwater fish, vegetarian, plant-eating freshwater fish, freshwater carnivorous fish, carnivorous freshwater fish, freshwater fish vegetarian, calorie fresh lemon juice

Water purification Al-Kawthar
Labels 1000 liter desalination, desalination greenhouse, water treatment, water purification Dalton, 6 filter water purifier, household water purifier sales, six-stage water purifier, water purifier six-stage RO, water purifier , alkaline water purifier, water purifier prices, water purifier Kvlmart, water King water purifier, water purification applications

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *